Erming Data Säkerhets Revidering
Datasäkerheten skall formuleras i en datasäkerhetspolicy som fastställs av ledningens styrelse. Denna säkerhetspolicy skall säkerställa att säkerheten i företagets datanät motsvarar styrelsens och användarnas behov och intentioner.

IT-säkerheten skall prioriteras genom att ”fysiska skydd och manuella säkerhetsrutiner” fortlöpande ses över.

Alla åtgärder skall vidtas för att förhindra obehöriga att ansluta sig till företagets nätverk, att avlyssna förbindelser eller att få tillgång till känsliga eller sekretessbelagda data.
Säkerheten i datorsystemen är och förblir en viktig fråga för många företag och organisationer.
Detta har vi tagit fasta på inom Erming Data och vi arbetar målmedvetet för att kunna tillgodose våra kunders behov av säkerhet i synnerhet när det gäller webb och kommunikation mellan webbserver och verksamhetskritiska system.

Vi arbetar med säkerheten i kommunikationslösningar.


Fortsätt till: [ hem | företaget | service | lösningar | kontakt | webmail ]
Copyright © 2001 - ErmingData